אודות

קיבוץ גבעת ברנר

גבעת ברנר משתייכת לתנועה הקיבוצית – תק”צ, הקיבוץ נוסד בשנת 1928 בידי עולים ממזרח אירופה וגרמניה.

מקור השם של גבעת ברנר הוא דמותו של הסופר ואיש הרוח יוסף חיים ברנר אשר נרצח במאורעות 1921 בידי ערבים ביפו.

בשנים הראשונות תנאי החיים בקיבוץ היו קשים מאוד, דלות ורעב שררו בקבוץ. החברים התפרנסו מעבודה שכירה בפרדסי הסביבה, בים המלח, בתחנת הכוח בנהריים ועוד.

בתוך המשק הוקמו ענפי חקלאות וענפי שירות: גן ירק, משתלה, לול, רפת, כרם, פרדס, נגריה, מסגריה ועוד.

בחודש מאי 1929 העביר אנצ’ו סרני – ממייסדי הקיבוץ, כספי תרומות שאסף באיטליה לידי ‘הקרן הקיימת’. בכספים אלו נרכשו אדמות עבור הקיבוץ.

חרף בעיות התעסוקה הקשות ובעיות נוספות עמן נאלצו החלוצים להתמודד, המשיכו להחזיק בתפיסה של “קיבוץ גדול וגדל” ובמהלך השנים קלט הקיבוץ  עולים רבים מפולין, מגרמניה, מליטא, מרוסיה, מאיטליה ומתפוצות רבות נוספות.

קיבוץ גבעת ברנר הוא הקיבוץ הגדול ביותר בארץ ובעולם עם כ – 2400 תושבים.

חברי גבעת ברנר הקימו קיבוץ לתפארת, קהילה פעילה, תוססת, יצרנית ותרבותית, הקולטת את בניה ובנותיה ושומרת על אופייה הקיבוצי.

1928
1928

שלוש קבוצות: "ווהלין" מחדרה, "מעיין" מנס ציונה ו"עין חרוד" מרחובות מתאחדות ברחובות לקראת העלייה על הקרקע. סדר פסח ראשון נערך על גבעת האבנים.  29.6.1928 יום העלייה על הקרקע - 33 חברים ושתי ילדות עולים לגבעה (איפה שהלול) אל 200 הדונם. הוקמו צריף, סוכה ומספר אוהלים.

מוקמת משתלה, נקנית פרה, ונבנים אורווה, מכבסה ומקלחת.

ראשוני קיבוץ 'חרות' מגרמניה מצטרפים.

1929 (002)
1929

המחצית השנייה של הכשרת "חירות" מגיעה. נקנים 1000 דונם. מאורעות תרפ"ט - החברים מתפנים לרחובות וקבוצת שילר לכמה ימים. האספה בחרה את אנצו סרני למזכיר. נטיעת הפרדס הראשון. נפתחת סנדלרייה. מוקם לול. מתחילה לפעול מאפייה. 62 חברים.

1931_2
1931

המאפייה עוברת למקום חדש. הוחלט להקים נגרייה (ברחובות). 180 חברים.

 

1932
1932

הוקמה ועדת בריאות. נבנו מקלחת ושירותים ציבוריים. נקנו טרקטור נוסף ורדיו.

1933
1933

ילד ראשון נפטר - גדעון ליבריידר נקבר בחורשת 'חרות' בתוך גבולות המחנה. הוקמה 'קבוצת הבניין' לצורך בניית המכבסה, צריף תרבות, ובית ההבראה. האספה מחליטה לאסור שימוש בכסף פרטי. בצריף תרבות נפתחה הספרייה. ב'בית הגדול' נפתחת כיתת בי"ס ראשונה עם 5 תלמידים בהדרכת המורה חווה סלומון. נפתחת הקפיטריה של ג"ב ברחובות. 303 חברים ומועמדים.

1934
1934

הקיבוץ מתחבר לרשת החשמל. עקיבא (הנס) אבני (שטיין) מביא מרפת המשפחה מגרמניה 40 פרות ומוקמת הרפת. התחלת בניית בתי הסוכנות. הוקמו לול וסנדלריה. יואל קשת מעצב את סמל ג"ב

1935
1935

יומן מודפס ראשון יוצא לאור. נפתח בית הספר הכולל שני צריפים - אחד ללימודים וארוחות ושני ללינה. נערכת חזרה ראשונה של המקהלה. נפתח בית ההבראה. הוקם ענף לייצור ריבה. מגיעה חברת הנוער הראשונה - נוער א' מגרמניה. סה"כ אוכלוסייה 545 מתוכה 382 חברים ומועמדים.

1936
1936

עקיבא אבני מביא עוד 35  פרות לרפת. מוקמת מחלבה. נפתחה סוכנות דואר. ד"ר גלזר מצטרף לג"ב. סה"כ אוכלוסייה 671. 430 חברים ומועמדים.

1937
1937

הושלמה בניית המחסן המרכזי. בחדר הדואר הותקן תא לשיחות טלפון. הושלמה כתיבת הגדת פסח הראשונה של ג"ב. בציר ראשון בכרם. מסיק זיתים ראשון בגן עצי פרי. מקלחת ראשונה במים חמים

1938
1938

החלה העבודה בביח"ר לממטרות 'מטר'. נחפרת באר ג'. נבנית בריכה ב'. החלה בניית שכונת 'המיליונרים'. שני חברים נרצחים בכבישי הארץ באותו יום (14 בספטמבר) - אלפרד אשר ויעקב שטרן. בבית הספר 32 תלמידים. נפתח בית ילדים שני. סה"כ אוכלוסייה 702. 425 חברים ומועמדים.

 

1939
1939

החל לפעול מכון קרח בצמוד למחלבה. הונחה אבן הפינה לבית הספר. במכבסה החל לפעול דוד קיטור המחובר גם למטבח. הסתיימה בניית ביח"ר לשימורים 'רימון'. נבנו בית רוקס ובריכה ג'. 454 חברים.

1940
1940

הוחלט על צורת המצבות בבית הקברות. נבנתה אורווה חדשה. 

1941
1941

הוקם דיר צאן. התקיימה שיחת חברים עם דוד בן גוריון. בחדר האוכל של ביה"ס הוקרנו לראשונה סרטי ראינוע. חברים רבים מתגייסים לפלמ"ח ולצבא הבריטי. אספת הילדים הראשונה החליטה על הקמת 'חברת הילדים'. נחנך מטבח ביה"ס. 520 חברים.  

1942
1942

נבנתה הרפת העגולה. הוקם מוסך.

 

1943
1943

בריכת בית זקס הועמדה לרשות החברים. נרכש מקלט רדיו שלישי. שטח המשק כולל המחנה - 1935 דונם. 

1944
1944

 ועידת הקיבוץ מתקיימת במחסן המרכזי ובה נשמעו מפי עדי ראייה עדויות ראשונות על השואה ומרד הגטאות. הוחלט להוציא הגדת פסח חדשה עם איורים של מרטין ברנד. נאסרה החזקת מקלטי רדיו פרטיים. הסתיימה בניית מחסן התבואות - האסם. החלה בניית בתי הילדים - ה'חמישיות'. אנצו סרני צונח באיטליה נלכד ומוצא להורג בדכאו, גרמניה.

 

1945
1945

נערכה עצרת ניצחון עם סיום מלחמת העולם השנייה. ויכוח סוער באספה בשאלת הרחבת מרפסות בבנייה פרטית. נרכשה מכונה להדחת כלים. הושלמה בניית המתבן והמקלחת ציבורית בשכונת 'המיליונרים'. התחלת בניית שכונת פיינשטיין. הנגרייה עוברת מרחובות לג"ב. 

1946
1946

הוחלט על בניית בית לרופא ד"ר גלזר בצמוד לבית ישע. הונחה אבן הפינה לבית סרני במעמד חיים וייצמן. בבית הקברות נחנכה האנדרטה לזכר החברים שנקברו מחוץ לג"ב. שטח בית זקס הועבר לבעלות ג"ב. השבת השחורה - חיפושים ומעצרים במשק. החלה נטיעת הגן סביב בית ישע. נרכשה מכונת קולנוע להקרנת סרטים.

1947
1947

החלה הקמת משק בית הספר. הוקמה ועדת חברה. נפתחו 'חדרי חולים'. הותקן פעמון חדש על הבריכה. חנוכת המרפאה ומרפאת השיניים שעוברות לביתן החדש. מכונת חליבה חדשה ברפת. החלטת החלוקה של האו"ם מתקבלת בריקודי הורה בחדר האוכל. השומר יוסף טייטלבאום נרצח ע"י פורעים ערבים. האספה מתנגדת אך לא אוסרת על רכישת מקלטי רדיו פרטיים. אליעזר ורטהיים וחנן בהיר מצלמים את כל חברי וילדי ג"ב. חנוכת בית סרני.

1948
1948

ברטולד לוי, חנן פלץ ועודד ירקוני נפלו בקרב בכפר בשיט (30 במרץ). ראשוני הבנים מתקבלים לחברות - שלמה אציק, רחל זכאי ולילית לוינזון. התקיימה עצרת חגיגית לכבוד ההכרזה על הקמת מדינת ישראל. נשיא המדינה חיים וייצמן מבקר בג"ב. כנס ראשון של הפלמ"ח לאחר פירוקו מתקיים בבית סרני ובסיומו הופעת הצ'יזבטרון. נערכה מסיבה לכבוד הנכדה הראשונה יעל זוהר (בונה). חברי ג"ב מקבלים תעודות זהות של מדינת ישראל. הוקמה ועדה לנושא קבלת הורי חברים לקיבוץ. מופיע הגיליון הראשון של 'חבריא' - עלון חברת הילדים. סה"כ אוכלוסייה 1541. 645 חברים ומועמדים.

1949_3
1949

בבחירות ראשונות לאסיפה המכוננת (הכנסת) בג"ב זכתה מפ"ם ב-64% ומפא"י ב-32%. חיים בן אשר נבחר לכנסת מטעם מפא"י. ילדי ביה"ס נטעו חורשת אורנים לזכרו של עודד ירקוני (גן עודד). החלה הקמת שכונת טיינר. בית טננבאום עבר לרשות ג"ב. 'הנבחרת הכחולה' זוכה במדליות בתחרויות שחייה ארציות. הותקנה מרכזיית טלפון חדשה עם 40 שלוחות. הוחלט להקים במרתף בית סרני חדר מוסיקה, מחסן ואולם ספורט. הוקמה מועצה אזורית ברנר - שלום דברת נבחר ליו"ר. משלוח ראשון של פרי הדר הגיע כניסיון ל'רימון'. נבנה הבית הכולל הראשון.

1950
1950

הפסל יעקב לוצ'נסקי מגיע לג"ב. 11 ס"מ שלג ירדו על הגבעה. ביח"ר 'מטר' עובר לאזור התעשייה. נרכשה מכונית מכבי אש. לראשונה, סדר פסח נפרד לילדי הגנים. לראשונה, חלוקת שי פסח לחברים. 1700 איש חוגגים סדר פסח ראשון במצרינה. הושלמה סלילת כביש 'הסמטה'. הוקמה שכונת 'החבורה'. החלה חלוקת עיתונים במחסן הסדקית של אריך. נסלל הכביש הפנימי בין המחסן המרכזי ל'רימון'. 

1951
1951

הוקם מכון החליבה ברפת. הוקמה 'החטיבה' ובה 4 מחנות: אמיר וארז, אלון וניצן. החלה בניית שיכון א'.

1952_1
1952

הפילוג - כמאה חברים עם רוב ילדיהם עוברים לנצר סרני. נבנו הארובה של 'רימון', בריכת המים על גבעת בית הספר, גן זמיר, מרכזיית הטלפון, הטריבונה במגרש הספורט והעיגול. מוקם ענף הבננות. מפקד הפלמ"ח יצחק שדה מובא למנוחות בג"ב. 800 חברים.

1953
1953

חצי יובל לג"ב. ב'כפר מודיעין' מועלית ההצגה 'אחי גיבורי התהילה'. 120 חברי וילדי ג"ב מופיעים ב- 8 הצגות לפני קהל רב. נכתב המנון גבעת ברנר. בעקבות הפילוג מספר החברים ירד ל-697.

1954
1954

נבנה שיכון ב'. באזכרה ממלכתית בקיבוץ מעגן במלאת עשור לנפילת צנחני היישוב באירופה, מטוס מתרסק לתוך הקהל, בין הנספים דניאל ועפרה סרני.

1955
1955

ענפי המספוא והפלחה מתאחדים - לעג"ש. מתגבש הנוסח הסופי של הגדת פסח המקומית עם איורים של אריה חצור.  

1956_2
1956

נבנה שיכון ג'-ד'. נסגר ענף 'גן ירק'.

1957
1957

ראשוני העולים מפולין נכנסים לשיכון גומולקה. התחלת שימוש בכסף פנימי. המסגרייה עוברת לאזור התעשייה. האולפן לעברית החל בלימודיו. בגבעת בית הספר נבנתה כיתת המוסיקה ע"ש בנימין פינטוס.

1958
1958

האספה מחליטה שעבודת השירותים בשבתות תהפוך לתורנות. לראשונה נחוג סדר יום העצמאות עם הגדה מקומית. נבנה שיכון ה' התמר. נמכרו סוסי העבודה האחרונים. סה"כ אוכלוסייה 1725. 786 חברים ומועמדים.

1959
1959

הפועל ג"ב עולה לליגה הלאומית בכדורסל. הוקם ענף הנשירים. רצח אביגיל סולומון ז"ל.

 

1960
1960

נפתח חדר האוכל החדש. יצחק לוריה שוחה באולימפיאדת רומא.

1961
1961

הקמת מפעל הפסיפס 'לשם'.

1962
1962

לראשונה, הנהגת 'תקציב אישי' במחסן הסדקית. בגן הזיכרון הוצב פסל 'הלוחם הפצוע' של לוצ'אנסקי.

1963
1963

נחפרו בריכות החמצון. נסגרו ענף הבננות ומפעל 'לשם'. התחלת חלוקת מקררי 'סיביר' לחדרי החברים. השלמת בניית שיכון 'שדרות רימון'. זאבי רייס שובר את שיאו הישראלי בקפיצה משולשת 15.14 מטר (השיא יחזיק מעמד 15 שנה).

1964_2
1964

נפתחת בריכת השחייה. נפתח מפעל 'בנגלי'. נסגר הדיר. ענף הכרם זוכה ב'פרס העבודה' של ההסתדרות. הקמת 'תינוקיו'.

1965
1965

הקמת הארכיון.

1966
1966

הושלמה בניית שיכון 52, מוסך חדש ותחנת דלק. נסלל כביש כניסה שני מכיוון שילר. סגירת 'תינוקיו'.

1967
1967

מלחמת ששת הימים - 7 בני גבעת ברנר נפלו במלחמה. עשרות מתנדבות/ים מחו"ל הגיעו לג"ב. טלוויזיה ציבורית נפתחת בבית סרני וליד האסם.

1968_2
1968

נבנתה האיזולציה. הוקמו חממות הוורדים. יוצא התקליט 'שירים לדני' של רביעיית ג"ב. מגיעה חברת הנוער האחרונה - נוער 'אלומה'. סה"כ אוכלוסייה 1613. 999 חברים ומועמדים. 

1970_1
1970

נבנה שיכון 'מרכז קליטה'. לראשונה, מסיימי י"ב לא מתקבלים אוטומטית לחברות אלא בוחרים בין חברות למועמדות. שני בני גבעת ברנר נופלים בקרב באותו היום (22 בינואר), איקי קוטלר באי שדואן, שמואל קורמס על גדות התעלה.

1971_2
1971

נבנה בניין 'האולפן'. החלה חלוקת מכשירי טלוויזיה לחברים. נפתח בית הספר התיכון האזורי. הפועל ג"ב-נען מסיימת את העונה במקום השלישי בליגה.

1972
1972

בחדר האוכל עוברים להגשה עצמית בארוחות הבוקר והערב. הפועל ג"ב-נען מנצחת את מכבי ת"א. יצחק סיגורה קובע שיא ישראלי בהטלת כידון 72.72 מטר. התחלת הלימודים בבניין החדש של ביה"ס האזורי. 896 חברים. 

חללי מלחמת יום הכיפורים 1973-2 (002)
1973

מסתיימת בניית שכונת רננים. הוחלט לעבור ללינה משפחתית. מלחמת יום הכיפורים - 8 בני גבעת ברנר נפלו במלחמה.

1974
1974

נסגרו חממות הוורדים. בניית שיכון סביון. סבא צמח נפטר בגיל 101.

1975
1975

שריפה במתבן של הרפת. בשדות נחפר מאגר מים - האיגום.

1976
1976

אורי ברגמן זוכה ב- 6 מדליות זהב באולימפיאדת הנכים במונטריאול.

1977
1977

התחלת בניית חדר נוסף לדירות לקראת המעבר ללינה המשפחתית. נפתח הכל-בו. נפתח גן ההנצחה.

1978
1978

סדרת אירועים חגיגיים ששיאם מפגש מחזורים ומופע גדול המועלה שלוש פעמים לציון יובל ה-50'. יוצא לאור האלבום 'חצי מאה בינתיים' בעריכת מיכה אבני. קבוצת הכדורסל יורדת מהליגה הלאומית. נבנים השיכונים 'עלומים' ו'צהלים'. לראשונה, מסיימי י"ב מתקבלים למועמדות בלבד. נפתח 'בית שקמה'. חלוקת הדואר והעיתונים עוברת לתאי הדואר בחדר האוכל. נטיעת מטע האבוקדו מעבר לוואדי. הפסל יעקב לוצ'נסקי נפטר בגיל 102. סה"כ אוכלוסיה 1649. 987 חברים ומועמדים.

1979
1979

התחלת המעבר ללינה משפחתית. בחד"א עוברים להגשה עצמית בארוחת הצהריים. הוקם מפעל החול ב'מטר'. נבנה מחדש שיכון החבורה. אביגדור מוסקוביץ' שותף להישג השיא של נבחרת ישראל בכדורסל - מקום שני באליפות אירופה. קבוצת הכדורמים מעפילה לגמר גביע המדינה. הקמת 'מרבדשא'.

1980
1980

המאפייה נסגרת ומתחילים לקנות לחם מ"בחוץ". הקמת 'גביש'.

1981
1981

נפתחת המרכולית. סה"כ אוכלוסייה 1658. 1004 חברים ומועמדים.

1982
1982

נסגר 'בית ישע'. ילדי כיתות ו'-ח מפסיקים להתגורר בשכונת ה'שורות' ועוברים ללינה המשפחתית. 

1983
1983

הוקמה מרכזייה חדשה באסם וחולקו טלפונים לחברים.

1984
1984

נבנה שעון המחוגים הגדול בישראל על קיר האסם.

1985
1985

הוקם ענף הוידאו. נוסדה להקת 'איפה הילד'. מועדון "השרשרת" לשיפוץ טרקטורים ומיכון חקלאי החל לפעול. 1000 חברים ומועמדים ו-600 ילדים וזמניים. 

1986
1986

לראשונה, מסיימי י"ב מתקבלים למעמד של 'בני משק' במקום למועמדות. שידור ראשון של מגזין הוידאו 'תדר לברנר'.

1987
1987

נעקר מטע האבוקדו ליד בית הקברות. הוקם מפעל 'מסב'. שידור ישיר ראשון של האספה.

1988
1988

נפתח חדר הזיכרון בבית סרני.

1989
1989

נסגר מרכז הקליטה. בחדר האוכל בוטלה ארוחת הבוקר בשבתות. 1007 חברים.

1990_1
1990

האספה עוברת מחדר האוכל למועדון החברים. נפתחה חנות 'בגד לי'. תלמידי היסודי עוברים ללמוד בנען בבי"ס משותף לשני הקיבוצים. הוקם החינוך המשלים. נפתח אולם המופעים החדש.

1991_2
1991

נפתח בית חלומותי. מתחילים לשלם על חשמל דרך התקציב. סגירת ענף הכרם.

תמונה1
1992

שיא של 1447 מ"מ גשם יורדים על הגבעה (חורף 91-92). הוקמה המחלבה של מוטק'ה. נבנה שיכון 'הקוטג'ים'.

1993
1995

הפרטת המזון - מתחילים לשלם על הארוחות בחדר האוכל. שכונת טיינר מסיימת את ייעודה כשכונת הנעורים.

1997
1997

לראשונה, חוגגים את פסח ויום העצמאות באולם קרומהולץ. התחלת השכרת הדירות. מפעל 'רימון' עובר לבעלות חברת 'פרדס' ונסגר. ג"ב מתחברת לאינטרנט. 1209 נפש ביישוב.

1998
1998

במסגרת חג ה-70 הוקם מוזיאון 'אוצרות'. הוחלט להקים את שכונת ההרחבה הקהילתית. התחלת השימוש בטלפונים סלולריים.

1999
1999

ארוחת הערב של ימי שישי בחדר האוכל מתבטלת. מוקמת הנהלת הקהילה. התחלת תשלום על תורנויות שבת. סה"כ אוכלוסייה 1415. 650 חברים.

2000
2000

מסתיימת ארוחת הבוקר בחדר האוכל. עוברים לאכול באגף אחד. מוקם צוות היגוי לשינוי אורחות החיים. הפרטת המכבסה. נגריית 'כל-גיל' נסגרת.

2001
2001

תלמידי היסודי עוברים ללמוד ב'בית אור' בקדרון. החלטה על עצירת הקליטה. נפתחים חשבונות בנק לכל החברים. מפעל 'מטר' נסגר. החלטה על שיוך דירות. 

2002
2002

הוחלט על 'המודל החדש' - הפרטה נרחבת. החבר אחראי לפרנסתו. במקום התקציב  מקבלים שכר דיפרנציאלי ומשלמים 'מס שותפות מוסכמת'. ג"ב מוגדרת כ'קיבוץ מתחדש'. המטבח וחדר האוכל עוברים לתפעול ע"י חברה חיצונית. הוקמה 'עמותת בית תרבות ברנר'. סדר פסח חוזר להתקיים בחדר האוכל. אתר 'סיפורי ג"ב' עולה למרשתת האינטרנט. נסגרת חנות 'בגד לי'. 

2003
2003

איחוד חנויות הכל-בו והמרכולית. הסנדלרייה נסגרה. 2500 בני ובנות ג"ב לדורותיהם חוגגים יום הולדת 75 לקיבוץ במפגש רעים ובמופע גדול. 

2004
2004

נחפרו שני מאגרי מים נוספים ליד האיגום. נסגר מפעל 'בנגלי'.

2005_1
2005

הרפת עוברת לנגבה - 'רפת גן' והופכת משותפת לשני הקיבוצים.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
2008

יום ההולדת ה-80 של ג"ב נחגג במפגש מחזורים, מסכת, וריקודים ברחבה. הוסר הלוט מעל פסיפס האסם. יצא לאור לקסיקון ג"ב. 550 חברים.

2009
2009

מתקבלים לחברות מעל 50 חברים חדשים שבנו את ביתם בכספם. משפחות ראשונות נכנסות לשכונת ההרחבה הקהילתית - 'שכונת הדקלים'.

2011
2011

הושלם אכלוס שכונת ההרחבה ע"י 184 משפחות. החטיבה עוברת מהנוע"ל ל'בני המושבים'.

2012
2012

נסגר בית חלומותי. בחירות ראשונות לוועד המקומי המורכב מנציגי הקיבוץ, ההרחבה והשוכרים.

2013
2014

שריפה בגבעת זקס. נעקר הפרדס האחרון. מבצע 'צוק איתן' - רקטה שנורתה מרצועת עזה מתפוצצת ליד בית הקברות.

2014
2016

בטקס מרשים נחנך שובך יוני הדואר המשופץ ליד בית זקס.

bd19c4c2
2017

נחתם הסדר החובות השני מול הבנקים.

2018
2018

יום ההולדת ה-90 לגבעה נחגג במפגש רעים המוני ובמופע מושקע. נחנך הפסיפס מול שכונת ההרחבה. אתר 'סיפורי גבעת ברנר' החדש עולה למרשתת. דיסק שני לחברים של ברנר. 2400 תושבים, מתוכם 530 חברים.

2019
2019

המשתלה עוברת לבעלות חיצונית. החטיבה עוברת מ'בני המושבים' ל'שומר החדש'.

fbfdffce
2020

מגפת הקורונה – בוטלו האירועים, המסיבות והטקסים המסורתיים של פורים, פסח, ימי הזיכרון, יום העצמאות ושבועות. לראשונה, הצבעה בקלפי אלקטרונית ודרך טלפונים ניידים. לראשונה השתתפות באספה מהבית ע"י תוכנת זום.

2021
2021

לאחר 9 שנים של הקפאת בנייה, הבנים חוזרים הביתה לקליטה לחברות ולבניית ביתם בקיבוץ

המחלבה של מוטק'ה קשת נסגרת.

בנייה 3
2022

גבעת ברנר נכנסת לתנופת בנייה, 27 משפחות בנים החלו בבניית ביתם בקיבוץ.

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן